Adatváltozás bejelentése

A tanuló azoknak az adatoknak a változását köteles az iskolának bejelenteni, amelyeket az iskola jogszabályi rendelkezés alapján nyilván tart. Amennyiben megváltozik

  • a tanuló neve
  • állampolgársága
  • lakóhelyének, tartózkodási helyének címe,
  • nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
  • szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
  • SNI-státusz változás
  • továbbá azok az adatok, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság (étkezési kedvezmény, ingyenes tankönyvellátására vonatkozó jogosultság, stb.) elbírálásához és igazolásához szükségesek.

Az adatváltozást minden esetben írásban, az igazoló dokumentum másolatát mellékelve kell az iskola titkárságán bejelenteni.

A bejelentés elmulasztása fennakadásokat okozhat az iskolai folyamatokban, (pl. érettségi vizsga, értesítések kézbesítése, kedvezményre való jogosultságok érvényesítése).