Általános tájékoztató OKJ N

Tisztelt Tanuló!

A szakképzésben folytatott tanulmányokat szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás építi fel.

A gyakorlaton való részvétel kötelező. A következő osztályba való lépés feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése.

A tanév zárása a gyakorlati jegy – bizonyítványban történő rögzítésével lehetséges. A tanuló külön értékelést kap az évközi és nyári összefüggő gyakorlatára.

Ütemezés:

Évközi gyakorlat

A tanév folyamán, az órarendbe illesztett időpontokban történik. A helyszínt egy részről az iskola, más részről a Tanulószerződést kötő intézmény határozza meg, az aktuálisan érvényes Kerettanterv követelményeinek megfelelően.

A teljesítés utolsó napja a tanév szorgalmi időszakának vége. (június közepe)

Év végi összefüggő gyakorlat

A tanév utolsó napját követően négy héten keresztül összefüggően töltendő.  

Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.

Kérem, hogy a családi programok megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!

Hiányzás:

A gyakorlatokról történő mulasztás nem megengedett!

Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.

Kérem, hogy a családi programok, valamint a diákmunka megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!

Az esetleges mulasztás kizárólag akut egészségügyi okból csak orvosi igazolással fogadható el.

A gyakorlatokról történő hiányzás igazolását TÁPPÉNZES PAPÍR formájában fogadhatjuk el. (Ezt a hiányzást követő napon a gyakorlati oktatásvezetőnek le kell adni. Ő továbbítja a gyakorlóhely felé.)

Minden hiányzást igazolni és pótolni kell!

A tanuló feladata a pótlás során a gyakorlóhellyel történő egyeztetés.

A pótlás azon a szakterületen történik, ahonnan a tanuló hiányzott.

A táppénzes papír nem a hiányzás kiváltására szolgál!

Mulasztás: ”a Szakképzési törvény által rögzített húsz százalékot elérő hiányzás esetén a tanuló magasabb évfolyamra nem léphet. A mulasztás pótlását a nevelőtestület a gyakorlóterület javaslatára engedélyezheti, ha az igazolatlan mulasztás az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát nem haladja meg.”

Gyakorlati hely egyéni szervezése

A tanuló önmagának is szervezhet gyakorlóhelyet.

Ebben az esetben csak olyan intézmény választható, mely engedélyezett gyakorlóhelyként bejegyzésre került a Kereskedelmi és Iparkamaránál. (Amennyiben ilyen engedélye nincs, de vállalja a regisztrációs folyamatot.)

A gyakorlóhely és a tanuló között Tanulószerződésnek kell létrejönnie. Ennek egy példányát a tanuló átadja az iskola részére.

További információk: http://bkik.hu/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes/

Tanulószerződés

A Tanulószerződést kötő intézmény felelőssége:

 • a tanuló alkalmassági vizsgálatának megszervezése
 • egy öltözet munkaruha biztosítása
 • a gyakorlóhelyekkel történő megállapodás lebonyolítása
 • a tanulók gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatása

A tanuló felelőssége:

 • az első iskolai héten a szerződéskötéshez szükséges személyes adatainak történő pontos megadása az osztályfőnök részére
 • a gyakorlatok letöltése
 • munkanapló vezetése
 • jelenléti ív vezetése

Az iskola felelőssége:

 • a tanulók gyakorlatának megszervezéséhez, valamint a Tanulószerződés elkészítéséhez segítség nyújtás
 • a tanulók által megadott adatok továbbítása a szerződés megkötéséhez
 • munkanapló biztosítása
 • általános tájékoztatás
 • segítség nyújtása az esetleges problémák megoldása céljából
 • felmentési kérelmek elbírálása

Amennyiben a tanuló nem szolgáltatja időben a kért adatokat a szerződések elkészítéséhez, ez a gyakorlat késedelmes kezdetét/sikertelenségét eredményezheti!

A gyakorlat megkezdéséhez szükséges:

Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok (egészségügyi kiskönyv, C.3151 nyomtatvány)

Papír-írószer boltban beszerezhető – a tanuló az első tanítási héten hozza magával, osztályfőnökének adja le, személyes adatai kitöltését követően.

Érvényes alkalmassági igazolás – a Tanulószerződésben szereplő gyakorlatot szervező intézmény biztosítja

Negatív tüdőszűrő lelet – a tanuló egyéni szervezésében

Védőoltások igazolása. – a gyermek Védőoltási könyvével igazolható

(Gyermekegészségügyi kiskönyv, vagy Oltási könyv.) Amennyiben nem találják, a területi védőnőtől lehet másolatot kérni az oltásokról.

 A gyakorlat elvégzését igazoló dokumentum:

A gyakorlat dokumentálása a munkanaplóban történik.

Ennek vezetése atanuló kötelessége. A munkanaplót az iskola készíti el a tanuló számára.

Minden napon feljegyzést kell készíteni a gyakorlaton végzett munkáról. A gyakorlat végeztével a naplóban a gyakorlat értékelését és a helyszínek pecsétjeit a tanuló a gyakorlóhelyen köteles beszerezni. A munkanapló kizárólag pontosan kitöltve és értékeléssel ellátva érvényes.

A munkanapló leadása nélkül a szakmai gyakorlat érvénytelen.

A munkanaplót a gyakorlat letöltését követő munkanappal bezárólag az iskolában a tanulónak le kell adnia az iskola portáján.

Nyári gyakorlat esetén az utolsó napon illetőleg az azt követő szerdán 8-14-ig adható le az iskola portáján.

Rendkívüli események

A tanuló a szakmai gyakorlaton történt rendkívüli eseményekről a gyakorlati oktatásvezetőt tájékoztatni köteles.

Kapcsolattartás

A szakmai gyakorlatok megkezdését megelőzően a gyakorlati oktatásvezető szóban és írásban tájékoztatást nyújt a tanulók részére. Amennyiben a tanuló nincs jelen a tájékoztatón, a szükséges információkról való tájékozódás a saját felelőssége.

Sikeres és eredményes szakmai gyakorlatot kívánok!

                                                                       Bajzi Rozália

                                                              gyakorlati oktatásvezető