Általános tájékoztató SZG

Tisztelt Szülő és Tanuló!

A szakgimnáziumi tanulmányokat közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés alkotja.

A gyakorlaton való részvétel kötelező. A következő osztályba való lépés feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése.

A tanév zárása a gyakorlati jegy – bizonyítványban történő rögzítésével lehetséges. A tanuló külön értékelést kap az évközi és nyári összefüggő gyakorlatára.

Ütemezés:

Évközi gyakorlat

A tanév folyamán, órarendbe illesztett időpontokban és helyszíneken történik, az aktuálisan érvényes Kerettanterv alapján.

Év végi összefüggő gyakorlat

A 10. évfolyamtól kezdődően a tanév utolsó napját követően összefüggő 4 hét. (általában július közepéig)

Hiányzás:

A gyakorlatokról történő mulasztás nem megengedett!

Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.

Kérem, hogy a családi programok, valamint a diákmunka megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!

Az esetleges mulasztás kizárólag akut egészségügyi okból csak orvosi igazolással fogadható el.

A gyakorlatokról történő hiányzás igazolását TÁPPÉNZES PAPÍR formájában fogadhatjuk el. (Ezt a hiányzást követő napon a gyakorlati oktatásvezetőnek le kell adni. Ő továbbítja a gyakorlóhely felé.)

Szülői igazolást a szakmai gyakorlat alóli hiányzásról nem áll módunkban elfogadni.

Minden hiányzást igazolni és pótolni kell!

A tanuló feladata a pótlás során a gyakorlóhellyel történő egyeztetés.

A pótlás azon a szakterületen történik, ahonnan a tanuló hiányzott.

A táppénzes papír nem a hiányzás kiváltására szolgál!

Mulasztás: ”a Szakképzési törvény által rögzített húsz százalékot elérő hiányzás esetén a tanuló magasabb évfolyamra nem léphet. A mulasztás pótlását a nevelőtestület a gyakorlóterület javaslatára engedélyezheti, ha az igazolatlan mulasztás az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát nem haladja meg.”

A gyakorlat megkezdéséhez szükséges:

Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok (egészségügyi kiskönyv, C.3151 nyomtatvány)

Papír-írószer boltban beszerezhető – a tanuló az első tanítási héten hozza magával, osztályfőnökének adja le, személyes adatai kitöltését követően.

Érvényes alkalmassági igazolás – az iskolaorvos állítja ki, a megjelenés időpontját a tanév során megszervezzük.

Negatív tüdőszűrő lelet – az Auróra utcai szakrendelőben előre egyeztetett időpontban megszervezzük.

Védőoltások igazolása. – a gyermek Védőoltási könyvével igazolható (szülő biztosítja)

(Gyermekegészségügyi kiskönyv, vagy Oltási könyv.) Amennyiben nem találják, a területi védőnőtől lehet másolatot kérni az oltásokról.

A gyakorlat elvégzését igazoló dokumentum:

A gyakorlat dokumentálása a munkanaplóban történik.

Ennek vezetése atanuló kötelessége. A munkanaplót az iskola készíti el a tanuló számára.

Minden napon feljegyzést kell készíteni a gyakorlaton végzett munkáról. A gyakorlat végeztével a naplóban a gyakorlat értékelését és a helyszínek pecsétjeit a tanuló a gyakorlóhelyen köteles beszerezni. A munkanapló kizárólag pontosan kitöltve és értékeléssel ellátva érvényes.

A munkanapló leadása nélkül a szakmai gyakorlat érvénytelen.

A munkanaplót a gyakorlat letöltését követő munkanappal bezárólag az iskolában a tanulónak le kell adnia.

Rendkívüli események

A tanuló a szakmai gyakorlaton történt rendkívüli eseményekről a gyakorlati oktatásvezetőt tájékoztatni köteles.

Kapcsolattartás

A szakmai gyakorlatok megkezdését megelőzően a gyakorlati oktatásvezető szóban és írásban tájékoztatást nyújt a tanulók részére. Amennyiben a tanuló nincs jelen a tájékoztatón, a szükséges információkról való tájékozódás a saját felelőssége.

Sikeres és eredményes szakmai gyakorlatot kívánok!

                                                                       Bajzi Rozália

                                                              gyakorlati oktatásvezető