Csecsemő-és gyermekápoló

Tisztelt Érdeklődő!
A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben Csecsemő-és gyermekápoló szak indítását tervezi esti képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 55 723 02)

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
-érettségivégzettség
-Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló szakképesítés megléte
-egészségügyi alkalmassági

A szakképesítés alapadatai:
-A szakképesítés azonosító száma: 54 723 02
-Szakképesítés megnevezése: Csecsemő-és gyermekápoló
-A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
-Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy-
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
-Elméleti képzési idő aránya: 50%
-Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
– Szakmai előképzettség: Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló szakképesítés
A képzés szakmai vizsgával zárul.

A szakképesítés rövid ismertetése:
A csecsemő-és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz. Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint.

Mit nyújt iskolánk?
-államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzést,
-színvonalas elméleti oktatást,
-gyakorlatközpontú képzést,-szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés megkötését.

Esti tagozat kedvezményei:
-az első és második szakképesítés megszerzése ingyenes, de a második szakképesítés csak esti tagozaton szerezhető meg,
-a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink,
-könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek,
-felső életkori határ nincsen.

A képzés várható kezdete
2019. szeptember második hete

Tanítási napok: heti két hétköznap délután+ szükség esetén pótnapok
A nyilatkozat, valamint a jelentkezési lap letölthető honlapunkról.
A jelentkezéshez kitöltés után kérjük online megküldeni Gyallai Krisztina felnőttoktatási referens részére e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu

A beiratkozás időpontja: 2019. június 27. 14:00-17:00 óra
A pótbeiratkozás időpontja: 2019. augusztus 29. 14:00-17:00 óra

Beiratkozáshoz az eredeti dokumentumok bemutatása mellett fénymásolatot is kérünk:
-érettségi bizonyítvány
-személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya (adóazonosító jel)
-nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodásra jogosító dokumentumok

További felvilágosítás kérhető:
Gyallai Krisztina felnőttoktatási referenstől e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu