Évközi gyakorlat SZG

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉVKÖZI SZAKMAI GYAKORLATRÓL

Az évközi gyakorlat a tanév folyamán, órarendbe illesztett időpontokban az érvényes Kerettanterv szerint kerül megszervezésre. 

A gyakorlat napi ideje

Egészségügyi képzésben: napi 7 óra

Sport és pedagógia képzésben: napi 4 illetve 7 óra órarend szerint.

A szakmai gyakorlatot megelőzően minden osztály szóban és írásban tájékoztatást kap:

 • a gyakorlat pontos helyszínéről
 • a kórházi szakoktató személyéről, elérhetőségéről
 • az első munkanapon a munkafelvétel megkezdéséről (Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Egészségvédelmi oktatás nélkül a gyakorlat nem kezdhető meg. Az oktatásra kizárólag azon az egy napon van lehetőség.)
 • a gyakorlóhelyi beosztásukról
 • egyéb sajátosságokról
 • a jelenléti ív, valamint gyakorlati munkanapló vezetéséről

A gyakorlati napokon a kezdési időpont helyszínenként eltérő. Minden esetben az adott intézmény munkarendjének megfelelően kerül meghatározásra.

A kezdési időpont azt jelenti, hogy a tanulónak munkaruhában, munkára készen kell a helyszínen lennie.

Késés

Amennyiben közlekedési nehézségek miatt a tanuló késve érkezik, azon a napon pótolnia kell a késésnek megfelelő időtartamot.

Öltözék

A gyakorlathoz szükséges munkaruháról egy öltözet erejéig az iskola gondoskodik. A váltóruha és munkacipő (zárt tisztítható fehér cipő, vagy zárt papucs) biztosítása a család feladata.

Egészségügyi képzésben:

fehér nadrág/szoknya, fehér (nem átlátszó, munkaruhának megfelelő stílusú) felső

Sport képzésben:

sportolásra alkalmas nadrág és póló, edzőcipő

Pedagógia képzésben, illetve az egészségügyi képzés bölcsődei gyakorlatán:

színes póló (fekete nem lehet), melyen balesetveszélyes, letéphető dekoráció nem lehet, valamint kényelmes nadrág

A munkavégzés során ékszer, műköröm erős smink, nagy fülbevaló a higiéniés előírások, valamint a balesetveszély miatt nem viselhető.

Abban az öltözékben, melyben a gyakorlatra utazik a tanuló, dolgozni TILOS!

Amennyiben a tanuló a fenti megjelenési szabályokat nem tartja be, a gyakorlóhelyről hazaküldik, az aznapi gyakorlata igazolatlannak minősül. Két igazolatlan hiányzás a gyakorlat érvénytelenségét vonja maga után.

A tanulók a gyakorlat során munkát végzenek, az ott dolgozók irányítása alatt. Ezért a munkáért a nyári összefüggő gyakorlat során díjazás is jár.

Hiányzás

A gyakorlatokról történő mulasztás nem megengedett!

Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.

Kérem, hogy a családi programok, valamint a diákmunka megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!

Az esetleges mulasztás kizárólag akut egészségügyi okból csak orvosi igazolással fogadható el.

A gyakorlatokról történő hiányzás igazolását TÁPPÉNZES PAPÍR formájában fogadhatjuk el. (Ezt a hiányzást követő napon a gyakorlati oktatásvezetőnek le kell adni. Ő továbbítja a gyakorlóhely felé.)

Szülői igazolást a szakmai gyakorlat alóli hiányzásról nem áll módunkban elfogadni.

Minden hiányzást igazolni és pótolni kell!

A tanuló feladata a pótlás során a gyakorlóhellyel történő egyeztetés.

A pótlás azon a szakterületen történik, ahonnan a tanuló hiányzott.

A táppénzes papír nem a hiányzás kiváltására szolgál!

Mulasztás: ”a Szakképzési törvény által rögzített húsz százalékot elérő hiányzás esetén a tanuló magasabb évfolyamra nem léphet. A mulasztás pótlását a nevelőtestület a gyakorlóterület javaslatára engedélyezheti, ha az igazolatlan mulasztás az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát nem haladja meg.”

A gyakorlat minden napján a tanulónál kell lennie:

 • váltóruha
 • munkanapló
 • Egészségügyi alkalmassági kiskönyv
 • Oltási könyv
 • tüdőszűrő lelet (1 évnél nem régebbi)

(ezek beszerzését ld. előző tájékoztató)

A munkanaplókat a tanév során több alkalommal bekérjük ellenőrzésre. A hibás, hiányos, szakadt, szennyezett munkanaplót a tanuló köteles ismételten megírni.

A betegápolás a legszebb, egyben legnehezebb hivatás.

Az egészségügyi hivatás együtt jár nehezen viselhető szituációkkal, látvánnyal, szagokkal. A szakma elsajátításának feltétele, hogy valós körülmények között ismerik meg a gyermekek az ápolás mindennapi tennivalóit. A betegek ápolása nagy felelősség, bármilyen probléma, szabálysértés a beteg egészségi állapotát/életét kockáztatja.

Kérem a tanulókat, hogy ennek tudatában, megfelelő fegyelemmel és szakmai alázattal viselkedjenek. A betegellátó szakemberek csak akkor tudják tudásukat átadni, akkor tudják a szakma érdekességeit bemutatni, ha a tanuló megfelelő érdeklődést és odaadást tanúsít minden körülmények között.

Eredményes, élményekkel teli gyakorlatot kívánok!

                                                                                                          Bajzi Rozália

              gyakorlati oktatásvezető