Fogászati asszisztens

Tisztelt Érdeklődő!

A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben tervezi
Fogászati asszisztens szak indítását esti képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 54 720 02)

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
-érettségi végzettség
-egészségügyi alkalmassági

A szakképesítés alapadatai:
A szakképesítés azonosító száma: 54 720 02
Szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens
A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

A képzés szakmai vizsgával zárul.

Kik jelentkezhetnek iskolánkba Fogászati asszisztens képzésre?
-érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók,
-akik szeretnék a második ingyenes szakképesítést megszerezni,
-szívesen fogadjuk azokat a továbbtanulni vágyó diákokat, akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.

A szakképesítés rövid ismertetése:
A fogászati asszisztens:
–megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet
–gondoskodik a rendelői higiénéről
–eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez
–diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál
–adminisztratív tevékenységet végez
–szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között
–feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
–előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket
–a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni
–ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, összefüggések és a kezelési folyamatok átlátására,
–prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento–alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni
–képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni és archiválni
–orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia–körnek megfelelő ellátási–, vizsgálati–, gondozási–, rehabilitációs feladatokat
–betegmegfigyelést végezni
–sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak
–a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni
–fogászati prevenciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni
–egészségnevelő, –fejlesztő tevékenységet folytatni
–felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális)módjairól, eszközeiről
–a vizsgáló–, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni.

Mit nyújt iskolánk?
-államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzést,
-színvonalas elméleti oktatást,
-gyakorlatközpontú képzést,
-szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés megkötését.

Esti tagozat kedvezményei:
-az első és második szakképesítés megszerzése ingyenes, de a második szakképesítés csak esti tagozaton szerezhető meg,
-a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink,
-könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek,
-felső életkori határ nincsen.

A képzés várható kezdete
2019. szeptember második hete

Tanítási napok: heti két hétköznap délután+ szükség esetén pótnapok

A nyilatkozat, valamint a jelentkezési lap letölthető honlapunkról.
A jelentkezéshez kitöltés után kérjük online megküldeni Gyallai Krisztina felnőttoktatási referens részére e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu

A beiratkozás időpontja: 2019. június 27. 14:00-17:00 óra
A pótbeiratkozás időpontja: 2019. augusztus 29. 14:00-17:00 óra

Beiratkozáshoz az eredeti dokumentumok bemutatása mellett fénymásolatot is kérünk:
-érettségi bizonyítvány
-személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya (adóazonosító jel)
-nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodásra jogosító dokumentumok


További felvilágosítás kérhető:
Gyallai Krisztina felnőttoktatási referenstől e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu