GYAKORLÓ ÁPOLÓ KÉPZÉS FELNŐTTBETEG-ÁPOLÓ SZAKMAIRÁNNYAL

Tisztelt Érdeklődő!
A Semmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziuma a 2020/2021-es tanévben Gyakorló ápoló-Felnőttbeteg-ápoló szakmairánnyal- szak indítását tervezi 2 ÉVES esti képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 54 723 02)

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
-érettségi végzettség DE! a JEF/36644/2020-ITM. EGYEDI MINISZTERI HATÁROZAT alapján:


-egészségügyi alkalmassági

A szakképesítés alapadatai:
-A szakképesítés azonosító száma: 54 723 02
-A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
-Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
-Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
A képzés szakmai vizsgával zárul.

Kik jelentkezhetnek iskolánkba Gyakorló ápoló képzésre?
-érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók,
-akik szeretnék a második ingyenes szakképesítést megszerezni,
-szívesen fogadjuk azokat a továbbtanulni vágyó diákokat, akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.

A szakképesítés rövid ismertetése:
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat tagjaként végzi. A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó-és rehabilitációs folyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-az ápolási folyamat és tevékenység megvalósításában részt venni
-tevékenységét a jogi és etikai normákat betartva végezni
-munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
-alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően
-vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni, a kompetenciájába tartozó beavatkozásokat elvégezni
-megfigyelő tevékenységet végezni
-a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
-az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
-betegoktatást végezni,lelki támogatást nyújtani, életkori sajátosságokat szem előtt tartva ápolást-gondozást végez, a beteg állapotváltozását észleli,speciális eszközöket használ,részt vesz a különböző betegségekben szenvedők ellátásában.

Mit nyújt iskolánk?
-államilag elismert képzést,
-színvonalas elméleti oktatást,
-gyakorlatközpontú képzést,-szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés megkötését.

szakmai gyakorlat: kórházakban, klinikákon

Esti tagozat kedvezményei:
-az első és második szakképesítés megszerzése ingyenes, de a második szakképesítés csak esti tagozaton szerezhető meg,
-a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink,
-könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek,
-felső életkori határ nincsen.

A képzés várható kezdete
2020. szeptember második hete

Tanítási napok: heti két hétköznap délután ( kedd és csütörtök 15:00-20.30.)szükség szerint pótnapokat biztosítunk.

A beiratkozás időpontja: később kerül feltöltésre
A pótbeiratkozás időpontja: később kerül feltöltésre

Beiratkozáshoz az eredeti dokumentumok bemutatása mellett fénymásolatot is kérünk:
-érettségi bizonyítvány
-személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya (adóazonosító jel)
-nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodásra jogosító dokumentumok
A jelentkezési lap letölthető , melyet kitöltés után kérjük online megküldeni Gyallai Krisztina felnőttoktatási referens részére e-mailben: gyallai.krisztina@semmelweis-univ.hu