Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

Tisztelt Érdeklődő!
A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló szak indítását tervezi esti képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 55 723 03)

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
-érettségivégzettség
-egészségügyi alkalmassági

A szakképesítés alapadatai:
-A szakképesítés azonosító száma: 54 723 03
-Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló
-A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
-Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
-Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
-Elméleti képzési idő aránya: 50%
-Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
A képzés szakmai vizsgával zárul.

Kik jelentkezhetnek iskolánkba Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló képzésre?
-érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók,
-akik szeretnék a második ingyenes szakképesítést megszerezni,
-szívesen fogadjuk azokat a továbbtanulni vágyó diákokat, akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.

A szakképesítés rövid ismertetése:
A gyakorló csecsemő-és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi csapat tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén.Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.


A szakképesítéssel rendelkező képes:

-az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
-részt venni az ápolási folyamat megvalósításában
-egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
-a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni
-részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében
-a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
-részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében
-munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni.

Mit nyújt iskolánk?
-államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzést,
-színvonalas elméleti oktatást,
-gyakorlatközpontú képzést,-szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés megkötését.

Esti tagozat kedvezményei:
-az első és második szakképesítés megszerzése ingyenes, de a második szakképesítés csak esti tagozaton szerezhető meg,
-a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink,
-könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek,
-felső életkori határ nincsen.

A képzés várható kezdete
2019. szeptember második hete

Tanítási napok: heti két hétköznap délután+ szükség esetén pótnapok

A nyilatkozat, valamint a jelentkezési lap letölthető honlapunkról.
A jelentkezéshez kitöltés után kérjük online megküldeni Gyallai Krisztina felnőttoktatási referens részére e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu

A beiratkozás időpontja: 2019. június 27. 14:00-17:00 óra
A pótbeiratkozás időpontja: 2019. augusztus 29. 14:00-17:00 óra

Beiratkozáshoz az eredeti dokumentumok bemutatása mellett fénymásolatot is kérünk:
-érettségi bizonyítvány
-személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya (adóazonosító jel)
-nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodásra jogosító dokumentumok

További felvilágosítás kérhető:
Gyallai Krisztina felnőttoktatási referenstől e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu