GYAKORLÓ ÁPOLÓ KÉPZÉS CSECSEMŐ-ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKMAIRÁNNYAL

Tisztelt Érdeklődő!

A Semmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziuma a 2020/2021-es tanévben tervezi
Gyakorló ápoló szak-
Csecsemő-és gyermekápoló szakmairánnyal- indítását 2 éves nappali képzés formájában.

Államilag támogatott/ingyenes képzés

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, DE a JEF 36644/2020-ITM Egyedi Miniszteri határozat alapján:

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés

Kik jelentkezhetnek iskolánkba a képzésre?

– akik 25. életévüket 2020. december 31 –ig nem töltik be
– szívesen fogadjuk azokat a továbbtanulni vágyó diákokat, akik megfelelnek a fenti feltételeknek, de nem nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az egyik legszebb hivatás!
A Csecsemő– és gyermekápoló a csecsemők-és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– részt venni az ápolási folyamat megvalósításában
– egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
– a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni
– részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében
– a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
– részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében
– munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni.

a beteg gyermeket felkészíteni a vizsgálatokra,és beavatkozásokra,

-segítséget nyújt az orvos munkájához.

Mit nyújt iskolánk?
– államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nappali képzést,
– színvonalas elméleti oktatást,
– gyakorlatközpontú képzést,
– szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés kötését

Szakmai gyakorlatok:rendelőintézetekben, kórházakban, klinikákon valósul meg!

Nappali tagozat kedvezményei:
– az első szakképesítés megszerzése nappali tagozaton ingyenes
– a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink
– 20 éves korig családi pótlék folyósítása, árvaellátás a nappali tagozatos tanulóknak
– könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek
– állami ösztöndíj rendszerbe való bekapcsolódás lehetősége
– igény esetén étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóink számára
– társadalombiztosítás

A Csecsemő-és gyermekápoló szakmairányra történő jelentkezéskor a jelentkezési lapot kérjük kitöltve, aláírva megküldeni Cziegler Mária tanárnő részére: cziegler.maria@semmelweis-univ.hu