Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

Tisztelt Érdeklődő!

A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben tervezi
Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló szak
indítását nappali
egy éves beszámításos képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 54 723 03)

Államilag támogatott/ingyenes képzés

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés alapadatai:
A szakképesítés azonosító száma: 54 723 03
Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
Iskolai rendszerű szakképzésben beszámítással a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Kik jelentkezhetnek iskolánkba egy éves Gyakorló csecsemő-és gyermekápoló képzésre?
– érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók – akik egészségügyi ágazati szakközépiskolában/szakgimnáziumban érettségiztek/érettségiznek!
– akik 25. életévüket 2019. december 31 –ig nem töltik be
– szívesen fogadjuk azokat a továbbtanulni vágyó diákokat, akik megfelelnek a fenti feltételeknek, de nem nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyakorló csecsemő– és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi csapat tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– részt venni az ápolási folyamat megvalósításában
– egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
– a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni
– részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében
– a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
– részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében
– munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni.

Mit nyújt iskolánk?
– államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nappali képzést,
– színvonalas elméleti oktatást,
– gyakorlatközpontú képzést,
– szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés kötését

Nappali tagozat kedvezményei:
– az első szakképesítés megszerzése nappali tagozaton ingyenes
– a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink
– 20 éves korig családi pótlék folyósítása, árvaellátás a nappali tagozatos tanulóknak
– könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek
– állami ösztöndíj rendszerbe való bekapcsolódás lehetősége
– igény esetén étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóink számára
– társadalombiztosítás

További felvilágosítás kérhető:
Cziegler Mária tanárnőtől
e-mailben: mcziegler@bokay-eu.sulinet.hu
Tel.: 06-1-313-1067