Nyári összefüggő gyakorlat OKJ E

TÁJÉKOZTATÓ A NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLATRÓL

A nyári összefüggő gyakorlat a tanév végén kezdődik, négy héten keresztül tart (augusztus  közepéig teljesíthető). Az érvényes Kerettanterv szerint kerül megszervezésre. 

A gyakorlat lényege, a folyamatos munkavégzés megismerése, változó szakmai területeken.

Kérem, hogy a családi programok, valamint egyéb elfoglaltságok megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!

Miután a Szakképzési törvény előírásai szerint kell eljárnunk, ezért nyaralás és utazás miatt nem áll módunkban a gyakorlati időponttól eltérni.

Napi munkaidő

Egészségügyi képzésben: napi 8 óra

Sport képzésben: maximum 8 óra – mely alkalmazkodik a sportprogramok kezdetéhez, időtartamához, emiatt egyedileg módosulhat. Előre összeállított időpontokban teljesíthető.  (Ezekben az esetekben a tanuló külön jegyzőkönyvet vezet a gyakorlat tartalmáról.)

Hiányzás

Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.

Teljesítés

A nyári gyakorlathoz a tanulók új munkanaplót kapnak. A kitöltése az évközi naplóhoz hasonlóan történik. (ld: Tájékoztató a gyakorlati napló kitöltéséhez)

Díjazás

A nyári gyakorlatokért a tanulót díjazás illeti meg. (Hatályos Szakképzési tv.)

A díjazás kifizetéséhez szükséges:

  • A gyakorló helyen hiánytalanul vezetett Jelenléti ív
  • Hiánytalanul vezetett értékelt, megfelelő minőségű munkanapló
  • Személyes adatok megadása a gyakorlati oktatásvezető által meghatározott időre

Szükséges adatok: név, születési név, anyja neve, TAJ szám, adószám, bankszámla szám, számlavezető fiók neve, bankszámla tulajdonos neve, e-mail cím, telefonszám

A díjazás kifizetése a jelenléti ívek alapján történik, és csak olyan hónapban jár, amikor a tanuló legalább egy napon gyakorlatot töltött.

A nyári gyakorlat értékelése leadott munkanapló alapján kerül a bizonyítványba. Ezt követően válik érvényessé a tanév és kezdhető meg a következő.

A sikeresen teljesített nyári gyakorlatot követően JÓ PIHENÉST ÉS KELLEMES NYARAT KÍVÁNOK!

                                                                                                          Bajzi Rozália                   gyakorlati oktatásvezető