Nyári összefüggő gyakorlat SZG

TÁJÉKOZTATÓ A NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLATRÓL

A nyári összefüggő gyakorlat a tanév végén kezdődik, négy héten keresztül tart (július közepéig). Az érvényes Kerettanterv szerint kerül megszervezésre. 

A gyakorlat lényege, a folyamatos munkavégzés megismerése, változó szakmai területeken.

Kérem, hogy a családi programok, valamint a diákmunka megtervezésekkor ezt vegyék figyelembe!!!

Miután a Szakképzési törvény előírásai szerint kell eljárnunk, ezért nyaralás és utazás miatt nem áll módunkban a gyakorlati időponttól eltérni.

Napi munkaidő

Egészségügyi képzésben: napi 7 óra

Pedagógia képzésben: 7 óra 

Sport képzésben: maximum 7 óra – mely alkalmazkodik a sportprogramok kezdetéhez, időtartamához, emiatt egyedileg módosulhat. (Ezekben az esetekben a tanuló külön jegyzőkönyvet vezet a gyakorlat tartalmáról.)

Hiányzás

A gyakorlatokról történő mulasztás nem megengedett!

Az előírt gyakorlat letöltésének hiányában a tanuló az évfolyamot megismételni köteles.

Az esetleges mulasztás kizárólag akut egészségügyi okból csak orvosi igazolással fogadható el.

A gyakorlatokról történő hiányzás igazolását TÁPPÉNZES PAPÍR formájában fogadhatjuk el. (Ezt a hiányzást követő napon a gyakorlóhelyen le kell adni.)

Szülői igazolást a szakmai gyakorlat alóli hiányzásról nem áll módunkban elfogadni.

Minden hiányzást igazolni és pótolni kell!

A tanuló feladata a pótlás során a gyakorlóhellyel történő egyeztetés.

A pótlás azon a szakterületen történik, ahonnan a tanuló hiányzott.

A táppénzes papír nem a hiányzás kiváltására szolgál!

A nyári gyakorlathoz a tanulók új munkanaplót kapnak. A kitöltése az évközi naplóhoz hasonlóan történik. (ld: Tájékoztató a gyakorlati napló kitöltéséhez)

A munkanaplókat a szakmai gyakorlat utolsó napján 18 óráig le kell adni az iskola portáján.  A hibás, hiányos, szakadt, szennyezett munkanaplót a tanuló köteles ismételten megírni. Ennek elvégzésére a nyári szünetben berendelhető.

A nyári gyakorlatokért a tanulót díjazás illeti meg. (Hatályos Szakképzési tv.)

A díjazás kifizetéséhez szükséges:

  • A gyakorló helyen hiánytalanul vezetett jelenléti ív
  • Hiánytalanul vezetett értékelt, megfelelő minőségű munkanapló
  • Személyes adatok megadása az osztályfőnök által meghatározott időre

Szükséges adatok: név, születési név, anyja neve, TAJ szám, adószám, bankszámla szám, számlavezető fiók neve, bankszámla tulajdonos neve, e-mail cím, telefonszám

A díjazás kifizetése több ütemben is történhet. Szeptemberig kell a gyakorlóhelyeknek számfejteniük a díjazást.

A nyári gyakorlat értékelése leadott munkanapló alapján kerül a bizonyítványba. Ezt követően válik érvényessé a tanév és kezdhető meg a következő.

A sikeresen teljesített nyári gyakorlatot követően JÓ PIHENÉST ÉS KELLEMES NYARAT KÍVÁNOK!

                                                                                                          Bajzi Rozália

gyakorlati oktatásvezető