Fogászati asszisztens

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Tisztelt Érdeklődő!

A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben tervezi
Fogászati asszisztens szak indítását nappali képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 54 720 02)

Államilag támogatott/ingyenes képzés

,,Egy csipet megelőzés többet ér,
mint száz mázsa gyógyítás.”
(David B. Agus)

A fogászati asszisztensek a legkeresettebb egészségügyi dolgozók körébe tartoznak. Kulturált környezetben, fogászati rendelőkben, alapellátásban, kórházi, klinikai ellátásban az orvos mellett látnak el szakmai feladatokat. Asszisztálnak a fogorvosnak fogászati beavatkozások előkészítéséhez és lebonyolításához, kialakítják a higiénés követelményeket és munkafeltételeket, elvégzik a betegirányítás és betegellátás adminisztrációs és kommunikációs feladatait. Fogászati prevenciós feladatokat látnak el, egészségnevelő tevékenységet folytatnak.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
-Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
-Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés alapadatai:
A szakképesítés azonosító száma: 54 720 02
Szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens
A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Kik jelentkezhetnek iskolánkba Fogászati asszisztens képzésre?
– érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók
– akik 25. életévüket 2019. december 31 –ig nem töltik be és rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal
– szívesen fogadjuk azokat a továbbtanulni vágyó diákokat, akik nem nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogászati asszisztens feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi!
– megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet
– gondoskodik a rendelői higiénéről
– eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.
– diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál.
– adminisztratív tevékenységet végez
– szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között…

A szakképesítéssel rendelkező többek között képes:
– előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket
– a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni
– ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések
– felismerésére, megfelelő következtetések levonására
– prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento–alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni

Mit nyújt iskolánk?
-államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 2 éves nappali képzést,
-színvonalas elméleti oktatást,
-gyakorlatközpontú képzést,
-szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés kötését

Nappali tagozat kedvezményei:
– az első szakképesítés megszerzése nappali tagozaton ingyenes
– a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink
-20 éves korig családi pótlék folyósítása, árvaellátás a nappali tagozatos tanulóknak
– könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek
– igény esetén étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóink számára
– társadalombiztosítás
– állami ösztöndíj rendszerbe való bekapcsolódás lehetősége

További felvilágosítás kérhető:
Cziegler Mária tanárnőtől
e-mailben: mcziegler@bokay-eu.sulinet.hu
Tel.: 06-1-313-1067