Gyakorló ápoló (beszámításos)

medical nurse icon png

Tisztelt Érdeklődő!

A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben tervezi
Gyakorló ápoló szak indítását nappali beszámításos egy éves képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 54 723 02)

Államilag támogatott/ingyenes képzés

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: egészségügyi ágazati érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
A szakképesítés alapadatai:
A szakképesítés azonosító száma: 54 723 02
Szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év beszámítással
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

Kik jelentkezhetnek iskolánkba beszámításos Gyakorló ápoló képzésre?
– azok az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók, akik egészségügyi ágazati szakgimnáziumban érettségiztek/érettségiznek
– akik 25. életévüket 2019. december 31 –ig nem töltik be
– szívesen fogadjuk azokat a továbbtanulni vágyó diákokat, akik megfelelnek a fenti feltételeknek, de nem nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
-A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat tagjaként végzi.
– Korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző–, gyógyító–, gondozó– és rehabilitációs folyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
– tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
– munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani
– alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően
– vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni, a kompetenciájába tartozó beavatkozásokat elvégezni
– megfigyelő tevékenységet végezni
– a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
– az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
– a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni…

Mit nyújt iskolánk?
-államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nappali képzést,
-színvonalas elméleti oktatást,
-gyakorlatközpontú képzést,
-szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés kötését

Nappali tagozat kedvezményei:
– az első szakképesítés megszerzése nappali tagozaton ingyenes
– a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink
– 20 éves korig családi pótlék folyósítása, árvaellátás a nappali tagozatos tanulóknak
– könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek
– állami ösztöndíj rendszerbe való bekapcsolódás lehetősége
– igény esetén étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóink számára
– társadalombiztosítás

További felvilágosítás kérhető:

Cziegler Mária tanárnőtől
e-mailben: mcziegler@bokay-eu.sulinet.hu
tel.: 06-1-313-1067