Klinikai fogászati higiénikus

Tisztelt Érdeklődő!
A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS KÉPZÉS indítását tervezi esti képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 55 725 11)

A szakképesítés-ráépülés alapadatai:
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 11
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus
A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
Ágazati besorolás száma és megnevezése: 1. Egészségügy
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:54 720 02 Fogászati asszisztens szakképesítés
Előírt gyakorlat:1 év fogászati asszisztens munkakörben eltöltött idő, szakmai gyakorlat Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
A képzés szakmai vizsgával zárul.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
–az egészséges emberi szervezet, különös tekintettel a szájüreg és a fogazat alapvető biológiai jellemzőit összefüggésében látni
–a szájüregi egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységeket a páciensekkel megismertetni
–alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit
–a fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni
–a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni
–orvosi indikáció alapján és orvos felügyelete mellett elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken
–elvégezni a szájüreg stomato–onkologiai vizsgálatát
–munkája során alkalmazni a baleset–megelőzési előírásokat, szabályokat
–időben felismerni az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a fertőzésveszélyt, a fertőzések átvitelének módját
–alkalmazni a bizonyítottan fertőzött, magas kockázatot jelentő páciensek kezelésének szabályait
–alkalmazni a fertőzések terjedésének betegről betegre, és/vagy kezelőszemélyzetre való átterjedésének megakadályozási lehetőségeit
–az elsősegélynyújtás szabályai szerint elsősegélyt nyújtani
–munkáját az általános etikai normák, valamint a szakdolgozói munkaköre, feladatai, jogai, és kötelességei szerint végezni
–tájékozódni az általa alkalmazható fogászati prevenciós eljárásokra vonatkozó idegen nyelvű szakirodalomban
–alap számítástechnikai ismereteket felhasználói szinten alkalmazni.

Mit nyújt iskolánk?
– államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés
–ráépülést
– színvonalas elméleti oktatást,
– gyakorlatközpontú képzést,
– szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük tanulószerződés megkötését – a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink.

A képzés várható kezdete:
2019. szeptember második hete

Tanítási napok: heti két hétköznap délután + szükség esetén pótnapok

A nyilatkozat, valamint a jelentkezési lap letölthető honlapunkról.
A jelentkezéshez kitöltés után kérjük online megküldeni Gyallai Krisztina felnőttoktatási referens részére e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu

A beiratkozás időpontja: 2019. június 27. 14:00-17:00 óra
A pótbeiratkozás időpontja: 2019. augusztus 29. 14:00-17:00 óra

Beiratkozáshoz az eredeti dokumentumok bemutatása mellett fénymásolatot is kérünk:
-érettségi bizonyítvány
-54 720 02 Fogászati asszisztens bizonyítvány
-személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya (adóazonosító jel)
-nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodásra jogosító dokumentumok

További felvilágosítás kérhető:
Gyallai Krisztina felnőttoktatási referenstől e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu