Két tanítási nyelvű egészségügyi technikum

Tagozatkód: 0202

Piacképes szakmát szeretnél itthon és külföldön?
Nyelvvizsgát szeretnél, és nem akarsz magántanárt fizetni?
Válaszd a két tanítási nyelvű képzésünket!

• Az egészségügy külföldön is az egyik legpiacképesebb, ágazat – nagy a kereslet a nyelveket beszélő képzett szakemberekre 
a kéttannyelvű osztályokban az elmúlt négy tanévben érettségizett tanulóink 
• 81 %-a nyelvvizsgát szerzett, 66%-uk felsőfokú nyelvvizsgával zárta tanulmányait
a• tervezett szabályozás alapján 2020-tól főiskolai, egyetemi tanulmányokat csak nyelvvizsgával rendelkező tanuló kezdhet meg.
• az érettségivel szakképesítés + felsőfokú nyelvvizsga szerezhető
• a tantárgyak egy részét angol nyelven tanítjuk
• angol anyanyelvű tanár
• külföldi diákcsere-programok (Olaszország, Hollandia)
• egyetemi és főiskolai továbbtanulás előkészítése

Várható eredmények:
• szakmai idegen nyelvvel bővített felsőfokú nyelvvizsga az érettségivel együtt
• magas szintű idegennyelv-tudás
• emelt szintű érettségi választott tantárgyakból (magyar, történelem, biológia, és egyéb tárgyak igény szerint) – ezáltal jelentős többletpontok szerzése
• nagyon jó felsőfokú továbbtanulási arány (90%) 

A két tanítási nyelvű képzésre jelentkezők esetében nem követelmény az angol nyelv ismerete. Az év eleji szintfelmérés eredménye szerint osztjuk kezdő és haladó csoportokra a diákokat.

Az indítandó képzésekről a fenntartó dönt 2019. október végéig. Az induló osztályok tanterve, óraterve, szabadon választható foglalkozásai, a szakmai képzés az évindításkor aktuális jogszabályok szerint alakul.