Sportedző (úszás)

Tisztelt Érdeklődő!
A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben Sportedző (Úszás) szak indítását tervezi esti képzés formájában
(OKJ azonosító szám: 54 813 02)

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
-érettségi végzettség
-egészségügyi alkalmassági

A szakképesítés alapadatai:
-A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02
-Szakképesítés megnevezése: Sportedző (Úszás)
-A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás
-Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII. Sport
– Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
-Elméleti képzési idő aránya: 40%
-Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
A képzés szakmai vizsgával zárul.

Kik jelentkezhetnek iskolánkba Sportedző (Úszás) képzésre?
-érettségi bizonyítvánnyal rendelkező tanulók,
-akik szeretnék a második ingyenes szakképesítést megszerezni,
-szívesen fogadjuk azokat a továbbtanulni vágyó diákokat, akik nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.

A szakképesítés rövid ismertetése:
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép-és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék-és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.


A szakképesítéssel rendelkező képes:
-a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
-a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
-a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
-az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
-a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni-a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
-különböző ciklusú edzésterveket készíteni
-a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
-sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
-a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
-az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
-sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
-a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
-szükség esetén szakszerű segítséget-és elsősegélyt nyújtani
-más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni.

Mit nyújt iskolánk?
-államilag elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzést,
-színvonalas elméleti oktatást,
-gyakorlatközpontú képzést,-szakmai gyakorlati helyet biztosítunk, valamint elősegítjük a tanulószerződés megkötését.

Esti tagozat kedvezményei:
-az első és második szakképesítés megszerzése ingyenes, de a második szakképesítés csak esti tagozaton szerezhető meg,
-a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink,
-könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek,
-felső életkori határ nincsen.

A képzés várható kezdete
2019. szeptember második hete

Tanítási napok: heti két hétköznap délután+ szükség esetén pótnapok

A nyilatkozat, valamint a jelentkezési lap letölthető honlapunkról.
A jelentkezéshez kitöltés után kérjük online megküldeni Gyallai Krisztina felnőttoktatási referens részére e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu


A beiratkozás időpontja: 2019. június 27. 14:00-17:00 óra
A pótbeiratkozás időpontja: 2019. augusztus 29. 14:00-17:00 óra

Beiratkozáshoz az eredeti dokumentumok bemutatása mellett fénymásolatot is kérünk:
-érettségi bizonyítvány
-személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya (adóazonosító jel)
-nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodásra jogosító dokumentumok

További felvilágosítás kérhető:

Gyallai Krisztina felnőttoktatási referenstől e-mailben: kgyallai@bokay-eu.sulinet.hu