Szakképzési HÍD

Tisztelt Érdeklődő!

A BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma a 2019/2020-as tanévben továbbra is tervezi a Szakképzési HÍD Programon belül Betegkísérő részszakképesítést ( 31 723 01 ) nyújtó szak indítását.

A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül , egészségügyi intézményből a progresszív ellátásnak megfelelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába.

Tanulóink a képzés végére képesek lesznek szakszerű elsősegélyt nyújtani:

– a helyszín biztonságosságát felmérni – a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett – a beteg szállíthatóságát megítélni – immobilizációs technikákat alkalmazni – betegszállítás szervezési feladatokat ellátni – katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni – betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani – megfelelő kommunikációt alkalmazni

Ki vehet részt a Szakképzési HÍD Programban

– Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen.

– Aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

– Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A szakképesítés alapadatai: 
A szakképesítés azonosító száma: 31 723 01
Részszakképesítés megnevezése: Betegkísérő
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy

Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy

Elméleti képzési idő aránya: 60% Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

Forrás: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

A képzés kedvezményei:

– a szakképesítés megszerzése ingyenes – a tanulók ösztöndíjat kapnak
– a tanulmányi idő alatt diákigazolványt kapnak tanulóink
– 20 éves korig családi pótlék folyósítása, árvaellátás folyósítása
– könyvtárhasználat, könyvkölcsönzési lehetőségek
– igény esetén étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóink számára
– társadalombiztosítás